عشق یعنی صدای فاصله ها ....

سلام دوستان
عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هايی که غرق ابهامند
داشتم به اين فکر می کردم که اگر اين فاصله ها نبود آيا عشق حرمت داشت ...
هروقت اونقدر ازت فاصله ميگيرن که ديدارهات به خوابها موکول می شه . اون موقع است که اگر بتونی همچنان دوست داشته باشی عاشقی ... و من هنوز از گذر تمام اين سالها عاشقم ...

برای تمام عاشق های آرام ... برای سادگان صبور

/ 2 نظر / 8 بازدید
شکلات تلخ

بهترین نوع مرد نوع مرده ى اونه. پس یادت باشه تو بهترین نوع هستی . قدر خودت رو بدون

yeMard

همین شرایط.اما نه عاشق.خودمونم با خودمون درگیریم به مولا.ولی مرسی.مرسی برای فکرات