دلم تنگه امشب

کنارم هستی و اما دلمتنگ میشه هر لحظه

خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتنه محضه

کنارم هستی و باز همبهونه هامو میگیرم

میگم وای چقدر سردهمیام دستاتو میگیرم

یه وقت تنها نری جاییکه از تنهایی میمیرم

از اینجا تا دم در هم بری دلشوره میگیرم

فقط تو فکر این عشقمتو فکر بودن با هم

محاله پیش من باشیبرم سرگرم کاری شم

میدونم که یه وقتهایی دلت میگیره از کارم

روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم

تو هم مثل منی انگاراز این دلتنگی ها داری

تو هم از بس منومیخوای یه جورایی خودآزاری

کنارم هستی و انگارهمین نزدیکیاست دریا

مگه موهاتو وا کردیکه موجش اومده اینجا

قشنگه ردپای عشق بیا بی چتر زیر برف

اگه حاله منو داری میفهمی یعنی چی این حرف

میدونم که یه وقت هایدلت میگیره از کارم

روزای که حواسم نیستبگم خیلی دوست دارم

تو هم مثل منی انگاراز این دلتنگی ها داری

تو هم از بس منومیخوای یه جورای خودآزاری

/ 1 نظر / 15 بازدید
رویا

اگه تودلت امشب تنگه ما بدبختا هرروزدلتنگیم